Blue Flower

دانلود رایگان گزارش کامل کارآموزی ساختمان اسکلت ... - خانه معماری

گزارش کامل کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی - ایمنی و حفاظت از کارگاه، معرفی مکان کارگاه و کارآموزی، پاکسازی محل، گودبرداری و نکات آن، پیاده کردن نقشه، اجرای بتن ...